Fagleg Bakgrunn

  • 1975 – 1979    Høyskulen for Fysioterapi i Bloemendaal, Nederland
  • 1978 – 1979    Praksis i Provincial Sjukehus i Haarlem og privat praksis, Nederland
  • 1979 – 1980    Militair Rehabiliteringssenter i Doorn,  Nederland
  • 1980 – 1981     Privat praksis, vikariat, Nederland
  • 1981 – 1986     Stord Sjukehus
  • 1986 – 1987    Leier fys. avd. Knutsaåsen eldresenter, deltid  / ansatt i Sagvåg Fysikalske Institutt, deltid.
  • 1988 – d.d.       Innehaver Sagvåg Fysikalske Institutt